ไอ้บูลย์ หุบปาก ไอ้สากวิบัต

ดีเอสไอ ฟ้องใคร วะ!ไอ้เhี้ย
มึงไอ้สัตว์พูดไม่เคลียร์เลียกระโปก
คดีอยู่ที่ใครไอ้หัวโค้ก
ไอ้โกหก ดีเอสไอไร้สำนวน

สามัญชน
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
😍👲👳👮👷💂
http://wp.me/p7UiOl-dx
แก๊งพุดฑะ, ไพบูลย์ นิติตะวัน
.
Continue reading “ไอ้บูลย์ หุบปาก ไอ้สากวิบัต”

Advertisements

เสียงสงฆ์ ๒ นิกาย เลือกท่านเป็นสังฆราช ๒

สังฆราชองค์ใหม่ ต้องสละตำแหน่ง
ประยุทธ์ ออกไป ๒

คนศีลห้า เสนอ ตั้ง สังฆราชฯ
เผด็จการปล้นอำนาจ ไร้สัจจะ
คนศีลขาดยื้อแย่งตำแหน่งพระ
แก๊งพุดฑะะอิสระ พระหัวครวย

พระนับ พรรษาพระ เรียงลำดับ
พระ เถ ระ สมณ ศักดิ์ นับ ด้วย
ประยุด ระ ยำ นัก คนหัว กรวย
หัว คลำ หวย สุนัข รับใช้ สนช.
😢
สามัญชน
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
🙏 🐸🐔🍀🌀
http://wp.me/p7UiOl-d5
สังฆราช, ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Continue reading “เสียงสงฆ์ ๒ นิกาย เลือกท่านเป็นสังฆราช ๒”

เสียงสงฆ์ ๒ นิกาย เลือกท่านเป็นสังฆราช

สังฆราชองค์ใหม่ ต้องสละตำแหน่ง
ประยุทธ์ ออกไป

คนศีลห้า เสนอ ตั้ง สังฆราชฯ
เผด็จการปล้นอำนาจ ไร้สัจจะ
คนศีลขาดยื้อแย่งตำแหน่งพระ
แก๊งพุดฑะะอิสระ พระหัวครวย

อาเมน

สามัญชน
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
😘❤️🙏 🐸🐔🍀🌀
http://wp.me/p7UiOl-cM
สังฆราช, ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Continue reading “เสียงสงฆ์ ๒ นิกาย เลือกท่านเป็นสังฆราช”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์) กราบสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์)
พาน ดอกไม้ ธูปเทียน พิสุทธิ์ ไพ ศาล
กราบสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ไปรักษาอาการอาพาธ ยังศิริราช มากราบลา

สาธุ

สามัญชน
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

http://wp.me/p7UiOl-bH
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, ประยุทธ์ ปยุตฺโต, สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ช่วง วรปุญฺโญ, สมเด็จช่วง
Continue reading “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์) กราบสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”

สตมวาร 100 วัน วัดสำปะซิว (วัดสางบัญชี) สุพรรณบุรี – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

๑๕๕
สำประทิวงิ้วง้าวสล่าง….กร่างไกร
ถิ่นท่าป่ารำไร…………ไร่ฝ้าย
เจ๊กอยู่หมู่มอญไทย……ทำถั่ว รั้วเอย
ปลูกผักฟักกล้วยกล้าย..เกลื่อนข้างทางจร ฯ

โคลงนิราศสุพรรณ ท่านสุนทรภู่

http://wp.me/p7UiOl-ai
นิราศสุพรรณ, สุนทรภู่, สุนทรเทพ, สตมวาร 100 วัน, วัดสำปะซิว, วัดสางบัญชี, สุพรรณบุรี, พระเจ้าหลานเธอ, พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
Continue reading “สตมวาร 100 วัน วัดสำปะซิว (วัดสางบัญชี) สุพรรณบุรี – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ”

คุณคือดาวเด่น! You’re a Rock Star! – Google Local Guides

คุณ คือ Rock Star ดาว เด่น !
คุณเป็นคนช่วยปรับปรุงแผนที่
ขอบคุณ ที่ช่วย ปรับ ปรุง ให้ ดี
ใ น ปี 2 0 1 6 …. ที่ ผ่ า น ม า

สามัญชน
๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

http://wp.me/p7UiOl-9f
Local Guides, Google
Continue reading “คุณคือดาวเด่น! You’re a Rock Star! – Google Local Guides”

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ พระชันษา ๓๐ ปี ฤดีกาล

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าฯ
ในรัชกาลที่ ๙ จ อ ม ก ษั ติ ริ ย์
สิ ริ วั ณ ณ ว รี น า รี รั ต น์
พระ ธิ ดา รั ช ก า ล ปั จ จุ บั น

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม สามัญชน
๘ มกราคม ๒๕๖๐
🐸🐧🐔🐢🐛🐝🐠🍀
http://wp.me/p7UiOl-8N
พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ, Sirivannavari Nariratana
Continue reading “พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ พระชันษา ๓๐ ปี ฤดีกาล”