Chartthaipattana_Party 2_09

นิกร จำนง : ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของพรรค

นายก อบจ.สงขลา ร่วมเสวนาในโครงการเวทีเสวนาสาธารณะ ในหัวข้อ “พรรคการเมืองกับท้องถิ่นไทยในอนาคต”
2018-11-15

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.